Výsledek soutěže:

18. 12. 2013 bylo ve hře Šťastných 10 taženo jako první číslo z množiny 1 - 18 číslo 4. Pod tímto číslem je soutěžící Míša Košková.

Záznam losování: http://www.youtube.com/watch?v=x1QQkGDUd_4

Gratuluji k výhře.

 

Do soutěže se zařadili následující účastníci:

Číslo Jméno
1 Simona Zemková
2 Verónica Olejar
3 Pája Dufková
4 Míša Košková
5 Jarstern Dctor
6 Kamil Brož
7 Karel Macalík
8 Marek Brychta
9 Zuzana Hozhoni
10 Zlatka Zelenková
11 Radek Farla
12 Michaela Hahnová
13 Jana Hochmanová Košková
14 Jitka Špátová
15 Šárka Hilscherová
16 Jarmila Klimešová
17 Irena Krčmářová
18 Petr Diblík

 

Slosování proběhne 18. 12. 2013 (postup losování viz pravidla)


10 prstů - Pravidla soutěže o 3.000,- Kč a postup pro určení výherce

Do soutěže se může zapojit každý, kdo vlastní profil v sociální síti facebook.

Soutěž probíhá od 3. prosince 2013 do 15. prosince 2013.

Soutěže se zúčastníte tak, že na svém facebookovém profilu zveřejníte link na www.10prstu.cz s krátkým popiskem toho, jak se vám líbilo libovolné video na těchto stránkách nebo co jste si z videa vzali či jiný obdobný komentář. Následně uvedete do komentářů odkaz na svůj facebookový profil na stránkách www.10prstu.cz pod jedním (libovolným) ze tří zveřejněných videí - tím potvrdíte svou registraci do soutěže. (Komentáře se zobrazí až po vyplnění formuláře s Vaším emailem.)

Do 16. prosince 2013 má organizátor čas na zpracování všech registrací do soutěže a do tohoto data nejpozději zveřejní očíslovaný jmenný seznam všech soutěžících na stránkách http://www.10prstu.cz/soutez.

Do 17. prosince 2013 mají účastníci soutěže možnost se dovolávat práva zařazení do soutěžní listiny za předpokladu, že v listině jejich jméno chybí a domnívají se, že by v listině měli být také uvedeni. V tom případě nechť dotčený účastník napíše mail na info@10prstu.cz a Petr Hochman situaci zhodnotí a s dotyčnou osobou se domluví na jejím případném zařazení do soutěže. Po tomto datu již na případné reklamace nebude brán zřetel.

18. prosince 2013 proběhne v televizi losování hry Šťastných deset. Tato hra zajistí regulérní vylosování šťastlivce této soutěže o 3.000,- Kč. (http://www.sazka.cz/cz/loterie-a-hry/stastnych-10/vysledky/)

Nejpozději 20. prosince 2013 zveřejní Petr Hochman jméno výherce na stránkách http://www.10prstu.cz/soutez.

Výherce bude určen tak, že první tažené číslo 18. prosince 2013 určí číslo v již připraveném zveřejněném seznamu. Osoba, která je uvedena pod tímto číslem, vyhrává. Pokud je tažené číslo vyšší než počet účastníků v soutěži, bere se jako výherní další tažené číslo. Tak se bude dít znovu a znovu, dokud výherce nebude jednoznačně určen. Pokud tento den nebude vylosováno číslo, které by odpovídalo účastníkovi v seznamu, automaticky se losování posouvá na další den a tak dále, dokud výherce touto metodou nebude určen. Pokud se soutěže zúčastní více jak 80 lidí (maximální možné tažené číslo ve hře Šťastných deset), vyhrazuje si organizátor soutěže doplnit pravidla soutěže o algoritmus, který jednoznačně a spravedlivě určí vítěze.

Po vylosování výherního čísla bude výherce kontaktován Petrem Hochmanem přes facebook.

Pokud z jakéhokoli důvodu nebude moci být výhra přiznána vylosovanému účastníkovi (nekomunikativnost, špatně vyplněný facebookový profil apod.) vzniká automaticky nárok na výhru účastníkovi, který je v seznamu bezprostředně jako další za účastníkem, který výhru nemohl převzít.

Petr Hochman